Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

Bieługa (Wyz)

07. 03. 30
Wpis dodał: Kulashaker
Odsłony: 10329
Nazwa polska: Bieługa (Wyz)
Nazwa łacińska: Huso huso
Rodzina: jesiotrowatewate, Acipenseridae
 
bieluga
 
Wygląd: 11-15 płytek grzbietowych bez kolców, 40-60 małych, oddalonych od siebie płytek bocznych i 9-12 płytek brzusznych. Stożkowaty pysk jest krótki i gruby. Duży, półksiężycowaty otwór gębowy zajmuje niemal całą dotnę powierzchnię głowy; dolna warga jest pośrodku podzielona. Długie, spłaszczone, frędzlaste wąsiki przyłożone do tyłu wzdłuż pyska sięgają do otworu gębowego. Błony podskrzelowe tworzą z tyłu za cieśnią wolne fałdy zrośnięte ze sobą. Ubarwienie: grzbiet ciemno lub popielatoszary z niebieskawym połyskiem, boki jasnoszare, a brzuch podob-nie jak płytki kostne brudnobiały. Dlugość: obecnie co najwyżej 600-700 cm, dawniej ło-wiono, chociaż rzadko, wspaniałe okazy długości do 900 cm i masie do 1500 kg.
Występowanie: w morzach Czarnym, Azowskim i Kaspijskim, a także w pn. Adriatyku; opisano 4 podgatunki bieługi - podgatunek nominotypowy (H. h. huso) zasiedla zach. rejony Morza Czarnego i Adriatyk, H. h. orientalis wsch. część Morza Czarnego, H. h. moeticus Morze Azowskie, a H. h. caspius Morze Kaspijskie.
Tryb życia: ryba wędrowna, docierająca dawniej na tarło daleko w górę rzek. Najsilniejszy ciąg rozrodczy z Morza Czarnego obserwowano w Dunaju (docierała wówczas aż po Bawarię), dzisiaj jedynie do Żelaznej Bramy (Jugosławia, Rumunia).
Rozród: trze się w kwietniu i maju. Jaja są składane w liczbie 360 000-7 500 000.
Pokarm: bezkręgowce, w starszym wieku niemal wyłącznie ryby.

Partnerzy

https://www.moczykije.pl/85-katalog-ryb/93-bieuga-wyz.html
Do góry